La Balança Motivacional

La Balança Motivacional és l’eina clau en el diagnòstic del mètode motivacional SI VIS PACEM. A continuació pots descarregar la balança i, ben aviat, estarà disponible una versió online de diagnòstic automàtic.

Descarrega la Balança Motivacional

A continuació pots descarregar la balança de diagnòstic motivacional del mètode Si Vis Pacem. Omple cada una de les caselles amb un valor de l’1 al 10 en funció de la importància que cada aspecte determinat tingui per a tu i fes-nos arribar la balança per correu electrònic. Et remetrem el diagnòstic per email.