Switch on és el resultat de l’aplicació de la Metodologia d’Anàlisi i Diagnòstic Motivacional de Roger Esteller Full Court en l’àmbit empresarial. A través de la balança motivacional ideada per Roger Esteller, s’analitza l’empresa a nivell motivacional, conductual i gestègic. Per a això, s’uneixen professionals de les tres seccions per abocar tot el seu coneixement en oferir-nos una imatge real de l’estat dels equips de l’organització, proposar un pla d’actuació i fer el seguiment necessari per assolir els objectius marcats per l’organització.

Un món competitiu li ofereix dues possibilitats, perdre o, si vol triomfar, l’alternativa de canviar.

Si vis pacem…

“Si Vis Pacem” és la denominació de la metodologia motivacional desenvolupada per Roger Esteller i té el seu origen en el mític enunciat de la cultura romana: “Si Vis Pacem, Per Bellum” – “Si vols la pau, prepara’t per a la guerra”. “Si Vis Pacem” és l’extrapolació de l’experiència d’un esportista d’elit -Roger Esteller- a altres àmbits, com el personal o l’empresarial. La metodologia s’estructura en 12 principis que són el camí cap a la consecució de les metes professionals i els objectius personals que qualsevol persona es marca a la vida. Les inicials de “Si Vis Pacem”, S · V · P, coincideixen amb les sigles dels tres elements fonamentals d’aquesta metodologia: Sentit: objectiu de l’empresa; Valor: coratge per assolir l’objectiu; Poder: l’acció que condueix a la consecució de les metes

La Balança Motivacional

La Balança Motivacional és el punt de partida de l’aplicació del mètode “Si Vis Pacem”. Es tracta d’una eina de diagnòstic motivacional desenvolupada originalment per Roger Esteller i es presenta com un test que permet identificar els suports externs i interns amb què compten els integrants d’una organització per obtenir els resultats desitjats.

La balança Motivacional analitza els següents aspectes:

Graus de satisfacció-GS (suports externs):

 • Família
 • Parella
 • Amics
 • Professió
 • Economia
 • Salut
 • Oci
 • Reconeixement social
 • Imatge
 • Desenvolupament espiritual / ètic

Suports “Si Vis Pacem” – SVP (suports interns):

 • Visió
 • Error
 • Automotivació
 • Pressió-por
 • Competència-diferenciació
 • Adaptació al canvi
 • Passió
 • Excuses
 • Resiliència

L’anàlisi d’aquests 20 aspectes -els Graus de Satisfacció (GS) i Suports Si Vis Pacem (SVP) – dóna com a resultat el Ràtio d’Equilibri Motivacional (REM), a partir del qual s’implementa la metodologia de motivació.

Aquests són els objectius que persegueix Switch-On

OBJECTIUS GRUPALS

Integració motivacional

Integració d’objectius comuns

Increment del rendiment efectiu

Cohesió d’equips a diferents nivells

Gestió del conflicte-soroll distractor

OBJECTIUS INDIVIDUALS

Autoconeixement

Increment del rendiment

Risc laboral

Capacitat d’integració

Gestió del conflicte-soroll distractor

En finalitzar l’análisis, l’empresa rep un:

Informe d’Estat Motivacional

360º

La gestió de les habilitats emocionals, organitzatives i motivacionals dins de l’àmbit empresarial és una realitat plenament instituïda en països com els Estats Units. A Espanya, on el coaching es va donar a conèixer fa tot just una dècada, la seva implantació està guanyant terreny ràpidament, com a conseqüència dels bons resultats que ofereix a l’empresa. Les dades ho confirmen:

 • El 92% dels executius ha tingut o pensa tenir un coach que desenvolupi el lideratge i millori l’eficiència dels seus empleats. (Consultora Odgers Berndston)
 • Les empreses que utilitzen el coaching aconsegueixen un retorn de la inversió de fins al 70%. (Estudi sobre el Client de Coaching Global – PwC)
 • El 78,5% dels treballadors de la regió Europa / Orient Mitjà / Àfrica que han experimentat el coaching professional afirmen estar “molt satisfets”; el 96,9% asseguren que repetiran l’experiència. (Estudi sobre el Client de Coaching Global – PwC)

La grandesa de la formació motivacional resideix en la seva gran capacitat com a eina per potenciar les habilitats dels professionals i dels equips. Millorar la motivació dels treballadors, desenvolupar el seu lideratge o cohesionar els equips són aspectes que ajuden a augmentar la productivitat de les empreses.

Sobretot en l’entorn empresarial actual, cada vegada més complex i canviant, es requereixen processos que contribueixin a descobrir les mancances dels professionals i a potenciar les seves habilitats i que aquest procés repercuteixi positivament en l’assoliment dels objectius corporatius.

PROCÉS D’ANÀLISI “SI VIS PACEM”

La metodologia motivacional “Si Vis Pacem” segueix un procés dins de l’empresa que comença amb l’obtenció de la informació corporativa que requereixen els analistes: història i filosofia de l’empresa, funcionament, estat actual, punts forts i febles, estratègia futura…

Després de recaptar aquesta informació i amb els resultats dels test de la balança motivacional, que han estat prèviament distribuïts entre el personal, es confecciona un informe Motivacional, que analitza aquests resultats des de tots els àmbits de l’empresa; per això el document rep el nom de “Informe d’Estat Motivacional 360º”.

A partir de les conclusions de l’informe, l’equip de treball elabora un Pla d’Actuació Motivacional (P.A.M.) totalment individualitzat. La tasca de l’equip Switch-On continua amb el Seguiment Empresarial Motivacional (S.E.M.) de la companyia analitzada.

ANÀLISI CORPORATIU

L’Informe d’Estat Motivacional 360º analitza exhaustivament a l’empresa des de diversos punts de vista:

ANÀLISI GLOBAL

Fa referència al conjunt de l’empresa. Mostra el Grau de Satisfacció (GS) del total dels treballadors, els seus suports interns o Suports “Si Vis Pacem” (SVP) i el Ràtio d’Equilibri Motivacional (REM) resultant.

ANÀLISI DEPARTAMENTAL

S’analitza l’estat motivacional dels integrants dels diferents departaments i es comparen amb el total de l’empresa.

Els resultats s’interpreten també segons el gènere dels treballadors analitzats.

ANÁLISIS POR ASPECTO MOTIVACIONAL

Se estudia cada aspecto motivacional (visión, error, automotivación…) de manera independiente y se comparan los resultados obtenidos por cada departamento entre sí y en relación al global de la empresa.

ANÀLISI INDIVIDUAL CAPS DE DEPARTAMENT

Els GS, SVP i REM de cada cap d’equip requereix un estudi individual, per a posteriorment comparar-los amb els resultats del seu propi departament i del conjunt de l’empresa.

ANÀLISI CORPORATIU

L’Informe d’Estat Motivacional 360º analitza exhaustivament a l’empresa des de diversos punts de vista:

ANÀLISI GLOBAL

Fa referència al conjunt de l’empresa. Mostra el Grau de Satisfacció (GS) del total dels treballadors, els seus suports interns o Suports “Si Vis Pacem” (SVP) i el Ràtio d’Equilibri Motivacional (REM) resultant.

ANÀLISI DEPARTAMENTAL

S’analitza l’estat motivacional dels integrants dels diferents departaments i es comparen amb el total de l’empresa.

Els resultats s’interpreten també segons el gènere dels treballadors analitzats.

ANÁLISIS POR ASPECTO MOTIVACIONAL

Se estudia cada aspecto motivacional (visión, error, automotivación…) de manera independiente y se comparan los resultados obtenidos por cada departamento entre sí y en relación al global de la empresa.

ANÀLISI INDIVIDUAL CAPS DE DEPARTAMENT

Els GS, SVP i REM de cada cap d’equip requereix un estudi individual, per a posteriorment comparar-los amb els resultats del seu propi departament i del conjunt de l’empresa.

CONCLUSIONS

Després de l’anàlisi, i a partir dels resultats obtinguts, s’exposen les conclusions del procés en l’Informe Motivacional 360º. L’extensa recollida d’informació i el tractament que es fa de les dades obtingudes permeten determinar quins són els punts forts i els punts febles de cadascuna de les àrees estudiades, així com del conjunt de l’empresa, i oferir les conclusions oportunes com a pas previ a desenvolupar un pla d’actuació.

P.A.M. (Plà d’Actuació Motivacional)

El Pla d’Actuació Motivacional (PAM) és la proposta de solucions que realitzen els professionals de Switch-On per tractar les mancances detectades en l’empresa al llarg del procés. Es tracta d’actuar definitivament sobre els problemes identificats, incidint en la modificació conductual que provoqui els canvis necessaris -tant a nivell individual, com departamental i global- per optimitzar capacitats i millorar el rendiment empresarial.

S.E.M. (Seguiment Empresarial Motivacional)

El Seguiment Empresarial Motivacional (SEM) és un servei de caràcter anual que ofereix Switch On a les empreses amb les que ha portat a terme tot el procés de la metodologia motivacional “Si Vis Pacem” .L’objectiu del seguiment és preservar i refermar la millora obtinguda a través del PAM per establir les bases de l’acompanyament motivacional cap a l’obtenció dels objectius marcats. el SEM abasta tant el diagnòstic com la intervenció directa en les persones i grups empresarials.

Vols saber-ne més sobre el mètode Switch-On d’anàlisi motivacional a l’empresa?

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu a la màxima brevetat.

Sol·licitud d'informació SWITCH-ON